Zaterdag 16 juni doet de jeugd van de Woldklank mee aan het solistenfeest. Ze laten deze avond horen wat ze allemaal in hun mars hebben. Er wordt met het jeugdorkest gespeeld, maar ook apart. De afgelopen weken hebben zich groepjes gevormd die zich deze avond presenteren. 

De avond begint om 18.45 uur in Hoogthij. Iedereen is van harte welkom!